CeBIT zu Hannover

20.03.2017 / 00:01:15

Japan ass d'Partnerland dest Joer. Iwwer 450 Start-ups si vertrueden a wëllen als "Laboratoire vun der Zukunft" verstane ginn.