Ministère wëll Bei ënnert Flilleke gräifen

22.08.2017 / 00:02:20

D'Beien si wichteg fir Natur a Mënsch. Si suerge fir Diversitéit vu Blummen a Planzen. Do dernieft huet d'Hunnegbei eng wichteg Roll bei der Bestäubung.^