Wat ass eng Sozial-Wunneng iwwerhaapt?

06.10.2017 / 00:02:05

De Logement mat den deiere Wunnengspräisser ass jo eent vun de grousse Suergekanner hei am Land.