130 jonk Lëtzebuerger Schüler zu Auschwitz

01.11.2018 / 00:02:34

Dës Woch an der Allerhellegevakanz waren 130 jonk Schüler am Konzentratiounslager vun Auschwitz.