Lëtzebuergesch léiere mat Applikatiounen

11.01.2019 / 00:02:09

D’Lëtzebuerger Sprooch léiere mat Hëllef vun enger Smartphone-App, dorobber setze ëmmer méi Leit hei am Land. Mir hu 3 Applikatioune méi am Detail gekuckt.