"Sharing Heritage", also "Patrimoine deelen"

05.12.2018 / 00:04:56

Dat ass de Motto vum Europäesche Joer vum kulturelle Patrimoine, wat elo 2018 fir d’éischte Kéier vun der EU-Kommissioun ausgeruff gouf.