Elektro-Trottinett als Ersatz fir den Auto?

05.12.2018 / 00:06:54

Eng Elektro-Trottinett. Haut eng vu ville Méiglechkeeten, sech vum Busarrêt, dem Tram oder der Parkplaz bis bei d’Aarbechtsplaz ze beweegen.