Eng feelerhaft 2-Euro-Mënz, déi Milliounen Euro wäert ass?

04.12.2018 / 00:02:27

Fir de Marco Valenti, dee schonn zanter iwwer 30 Joer eng Passioun fir d'Numismatik, also den Handel mat Mënzen huet, ass dee Präis onverständlech.