Deel 1: RTL-Walsendung

14.10.2018 / 01:04:01

De Replay vun der RTL-Walsendung.