Mastercook

Mastercook 04/2017

07.04.2017 / 00:26:55

Et geet an den Noexamen. 2 Duoen kommen weider an den Top 4 an fir déi aner ass d'Aventure Mastercook hei eriwwer.

Um Menü steet en gastronomëschen Plat mat Hämmelsfleesch an 2 verschidden Zorten légumes oubliés.