POST Connect

15.06.2016 / 00:02:08

Nei Technologien, d'Welt vun der Kommunikatioun, Handy, Internet an nëtzlech Applikatioune fir den Alldag