Videoen

En Tomate-Shop an der Groussgaass?

21.01.2019 / 00:02:39

Wär et an der Success Story e "Prix du Public" ginn, hätt den Tomate-Mann Joseph Storn e bestëmmt kritt. Ass säin Dram vum Tomate-Shop an Erfëllung gaangen?