TIRLITIVI - Planet KidsPolo

Wéini? Dënschdes an Donneschdes tëscht 6 an halwer 7, Samschdes a Sonndes moies tëscht 9 an 11

De Polo lieft an enger Dramwelt. Hien huet eng Insel fir sech ganz alleng, hie wunnt op engem gemittleche Bam, seng Frënn sinn ni wäit vum him ewech. A senger Welt schmëlzen d’Schnéimännercher net, do fänkt een e Stär fir eng Lanter unzefänken, oder et gehait een e Bréif an d’Lut... an een Zock kënnt de Pelikan Bréiffléier geflunn! De Polo wëll seng Welt voller Freed a Fantasie beschützen. Hien ass de léiwe Wuechtmupp vun enger Welt wéi et se just an de Käpp vun de Kanner gëtt.

Wéini? Dënschdes an Donneschdes tëscht 6 an halwer 7, Samschdes a Sonndes moies tëscht 9 an 11

Produzéiert vu FABRIQUE D’IMAGES (Kielen)
Internet Säit

Lëtzebuergesch Versioun : Linster Studios

Polo (01.10.2015)
Extrait

Polo (01.10.2015)
Générique