Déi ganz Wourecht?

17.02.2015 / 00:14:05

Wei geet Lëtzebuerg matt senger Geschicht em?

Wou waren d'Schwieregkeeten fir den Auteur vum Artuso-Rapport? A wei gëtt nieft den wëssenschaftlechen Aarbechten des turbulent Zäit och kulturell opgeschafft?