Och Jonker kennen vun Häerzinfarkter betraff sinn

29.09.2015 / 00:02:07

Um Welthäerzdag soll ënner anerem heiriwwer opgekläert ginn.

Infos dozou:

www.chl.lu

www.slcardio.lu

www.reagis.lu