Kloertext: Nationalismus a Populismus, Gefor fir d'Demokratie?