Lescht Preparatioune fir grouss Wahl-Emissioun (7. Oktober 2017)