De Kloertext: Zivilgesellschaft virun de Koalitiounsverhandlungen (24.10.18)