PISA - WÉI WEESS EE WAT EE WEESS

02.12.2012 / 00:31:00

Wéi mir léieren, verhalen, vergiessen.

An dësem Pisa fanne mer raus wéi mir u Wëssen kommen. Wéi eist Gehir sech am Laf vun der Zäit entwéckelt. Mir léieren e jonkt Meedchen kennen dat 11 Sprooche schwätzt. De Mister Science beduckst Wikipedia. An den Olivier geet nach eemol an d’Schoul.