Fit fir de Summer 2

16.05.2013 / 00:10:19

Wou si mer drun mat eisem Challenge "a 6 Wochen fit fir de Summer"? A gesäit ee vläicht schonn éischt Resultater?

Mir klären awer och an dësem Top Thema déi gréissten Urban Legends rondrëm de Sport an d'Ernährung op.