Kanner op Visitt beim Grand-Duc

20.11.2018 / 00:01:40

A bei der Visitt am Kader vum Weltkannerdag, huet de Grand-Duc sengem jonke Public och vill verschidde Froe beäntwert.