Erfindungen - Power PC

04.03.2012 / 00:06:46

Computer fréier, haut muer!

An den 80er woren Atari, Amiga a Cod dat bescht vum beschten. Haut gehéiere se zum alen Eisen. Am Pisa weisen mir elo wat an engem Computer geschitt, firwat en ëmmer besser rechne kann.